Pflanzenmaterial

Trockenmasse:
Die verwendeten Analysemethoden liefern ein komplettes Bild der Nährstoffzusammensetzung im Produkt. Das Produkt kann eine Pflanze, aber auch Ernteprodukte wie z.B. Kartoffeln, Gras, Erdbeeren, Zwiebeln, Äpfel usw. sein. Nach der Trocknung des Produkts erfolgt die Vermahlung. Das vermahlene Material wird dann zerstört, so daß die Nährstoffe in Lösung gehen und wir sie analysieren können.

Pflanzensaft
De analysemethode op basis van plantsap dient om de “werkvoorraad” aan voedingsstoffen in de plant te bepalen. De voedingsstoffen die (nog) niet vastgelegd zijn in celstructuren worden gemeten. Zodra een element (bijv. Ca2+) is gebonden of ingebouwd wordt deze niet meer gemeten. Dit in tegenstelling tot een droge stof analyse. Hierbij wordt de samenstelling van de complete plant bepaald. Door de samenstelling van voedingsstoffen in het sap te bepalen wordt in een vroeg stadium bekend welke voedingsstof te veel of te weinig voorkomt. De verschijnselen zijn in dit stadium vaak nog niet zichtbaar en bijsturen is dan ook vaak nog mogelijk.

Het monster dat ingeleverd wordt dient een representatief beeld te geven van het gewas. In de meeste gewassen worden de jong volgroeide bladeren of bladstelen boven in de plant gebruikt. De bladeren moeten vrij zijn van residu of andere vervuiling. Op het laboratorium worden de bladeren gecontroleerd op zichtbare vervuiling en indien nodig gewassen.

Het monster wordt ingevroren zodat de cellen door kristalvorming van het vocht kapot gaan. Het uitpersen wordt hierdoor vereenvoudigd en intracellulaire ruimten, die dienen als opslagruimte voor voedingsstoffen van de plant, worden beter bereikbaar. Na ontdooien wordt het monster uitgeperst en gefiltreerd.

Frucht:
De vruchtkwaliteit in de fruitteelt is essentieel. Vruchtanalyses geven je informatie over minerale gehaltes in de vrucht zodat de bewaarbaarheid van de vrucht kan worden bepaald.

Download the Plant material order form