Minerale meststoffen

Minerale meststoffen zijn producten die ofwel kunstmatig gefabriceerde mineralen ofwel minerale delfstoffen bevatten. Vaak wordt voor deze meststoffen de benaming “kunstmest” gebruikt, waarmee gedoeld wordt op de kunstmatige fabricage van deze meststoffen. Aangezien echter een flink aantal van deze meststoffen bestaat uit minerale delfstoffen is als verzamelnaam de benaming “minerale meststoffen” beter.

Download het opdrachtformulier Minerale meststoffen