Stikstof

Om een goed bemestingsadvies te kunnen geven is het belangrijk om de uitgangssituatie te bepalen. Dit kan door een analyse van de grond uit te laten voeren op bepaling van minerale stikstof. De in de bodem aanwezige stikstof kan door de plant in de vorm van nitraat en ammonium worden opgenomen. Het totaal van de hoeveelheid nitraat en ammonium is de voorraad minerale stikstof.

Door bepaling van de voorraad stikstof voorafgaand aan een teelt, kan de juiste hoeveelheid stikstof worden aangevuld. Ook kan tijdens het seizoen worden gemeten om te zien of de voorraad in de bodem nog voldoende is, of dat moet worden bij bemest. Afhankelijk van het te telen gewas kan de N-mineraal worden bepaald in de bovenste 20, 30, 60 of 100 cm van de bodem. Per gewas wordt een bemestingsadvies gegeven aan de hand van PPO richtlijnen.

Opdrachtformulier Bodem Stikstofonderzoek