Water

Er zijn veel soorten water die gebruikt worden in land- en tuinbouw, niet elk water is voor elke toepassing geschikt. In welke mate water geschikt is voor beregening wordt sterk bepaald door het gehalte ijzer en chloride. Deze elementen kunnen voorkomen in zowel bron- als oppervlaktewater.

Download het opdrachtformulier Water