Organische meststoffen

De organische meststoffen zijn de oudste meststoffen die de mens kent. Vroeger was de mens voor zijn voedselproductie afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare organische mest (voornamelijk van dierlijke oorsprong). Deze mest diende als leverancier van voedingsstoffen voor het gewas. Sinds de opkomst van minerale meststoffen is dit niet meer het geval. Dat betekent echter niet dat organische meststoffen overbodig zijn geworden. Nog steeds worden organische meststoffen ingezet als leverancier van voedingsstoffen voor de plant, daarnaast worden deze gebruikt voor de aanvoer van organische stof. Tegenwoordig worden ook veel organische reststromen van productieprocessen (bijvoorbeeld vinassekali en protamylasse) gebruikt als organische meststof.

Download het opdrachtformulier Organische meststoffen