December 2018

Feestdagen

Het jaar loopt weer ten einde en het team van Fertilab kan trots zijn op de geleverde prestaties. In het afgelopen jaar zijn de levertijdsoverschrijdingen geminimaliseerd en is de klantenservice sterk uitgebreid en verbeterd. Ook zijn er op het gebied van kwaliteit belangrijke wijzigingen doorgevoerd, waardoor we nog beter voorbereid zijn op het nieuwe seizoen. Op 25 en 26 december en 1 januari is Fertilab gesloten, maar op de overige werkdagen staat het team voor u klaar.

Wij wensen u goede feestdagen met allen die u dierbaar zijn en alvast een voorspoedig nieuwjaar.

Bodemanalyse

De bodem is de basis voor een goede opbrengst en kwaliteit van gewassen. De chemische, biologische en fysische eigenschappen van de bodem bepalen de voorwaarden om de plantengroei mogelijk te maken: de beschikbaarheid van voedingsstoffen, water en lucht, maar ook het onderdrukken van plantenziekten. Een bodem die in goede conditie is laat gewassen makkelijker groeien en zal daarmee meer en betere gewassen voortbrengen.

De chemische bodemanalyse is een hulpmiddel om inzicht in de conditie van de bodem te verkrijgen en de bemesting verder te verfijnen. Bij een uitgebreide bodemanalyse komen onder andere de volgende onderdelen aan bod: zuurgraad (pH), organisch stofgehalte, het klei-humuscomplex (CEC) en de voorraad en/of beschikbaarheid van nutriënten.

De zuurgraad (pH) geeft aan of er bekalkt moet worden. Het organisch stofgehalte is een indicator van de bodemkwaliteit en wordt ook vaak gebruikt om een bemestingsplan door te rekenen. Het klei-humuscomplex en de opneembaarheid van nutriënten geven inzicht of de plant over voldoende voedingsstoffen kan beschikken en of de onderlinge verhouding tussen voedingsstoffen goed is.

Een uitgebreide bodemanalyse, zoals Fertilyse Totaal, kan voorafgaand aan de teelt goed inzicht geven, zodat nog bemestingsmaatregelen genomen kunnen worden.