Maart 2019

Granulair onderzoek

In januari heeft Fertilab een nieuw analysepakket toegevoegd voor granulair onderzoek. Bij dit type onderzoek wordt gekeken naar de samenstelling van de grond. We kunnen dan bepalen hoe grof of fijn de grond is aan de hand van de hoeveelheid in elke fractie. Traditioneel wordt deze bepaling uitgevoerd door middel van zeven en sedimentatie (bezinking), waarbij de bezinking wordt gebruikt voor de kleinere fracties (< 50 micron). Beide technieken zijn tijdrovend en de verwerkingstijd van deze bepaling loopt daarom al snel op tot minimaal 10 werkdagen.

Fertilab gebruikt voor het granulair onderzoek een andere techniek: Laserdiffractie. Deze techniek meet het verstrooiingspatroon door het beschijnen van deeltjes met een laserstraal, waardoor informatie wordt verkregen over de deeltjesgrootte en de korrelgrootteverdeling. De techniek kan worden gebruikt in een groot dynamisch bereik van diameters van ca. 0.02 tot 2000 micrometer, waardoor slechts één bepaling nodig is. Hierdoor kan de analyse in 5 werkdagen worden afgerond.

De laserdiffractietechniek is niet nieuw, maar wel sterk verbeterd in de afgelopen jaren. Toch wordt de traditionele sedimentatietechniek (en afgeleiden daarvan) nog heel veel gebruikt. Bij het gebruik van deze bepaling worden echter aannames gedaan om de kleinste fracties, zoals lutum (< 2 micron) en afslibbaarheid (< 16 micron), te kunnen bepalen. In agrarische toepassingen wordt vaak zelfs één van de twee genoemde fracties ‘berekend’ op basis van een correctiefactor. Deze factor gaat uit van een vaste verhouding tussen lutum en afslibbaarheid, maar door het uitvoeren van metingen blijkt deze verhouding niet constant te zijn. De getallen die door Fertilab worden gerapporteerd kunnen daardoor afwijken van hetgeen u gewend bent, maar zijn getoetst door middel van ringonderzoeken en referentiestandaarden. Door het gebruik van laserdiffractie zijn geen correctiefactoren nodig en zijn de gerapporteerde fracties daadwerkelijk gemeten resultaten.